Header image

Certifikace na VÚBP

Průhledný respirátor PR21 a k němu vyvinutý filtr FPR21 jsou aktuálně testovány ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze.
Cílem je získat certifikaci osobního ochranného prostředku pro EU.