Header image

Jaká je skutečná filtrační účinnost Průhledného respirátoru PR21?

Průhledný respirátor PR21 je certifikován na třídu ochrany FFP2. Výsledky testů ale nesporně dokazují, že jeho filtrační účinnost je mnohem vyšší.

Z hlediska účinnosti jsou respirátory rozděleny do tří tříd ochrany:

FFP1 – celková účinnost ochrany > 78 %

FFP2 – celková účinnost ochrany > 92 % 

FFP3 – celková účinnost ochrany > 98 %

 Pro filtrační čtvrtmasky a polomasky proti částicím, které jsou nasazeny v souladu s návodem výrobce, nesmí být  celkový průnik pro třídu FFP2 větší než 11 %. Při testování na deseti různých obličejích se Průhledný respirátor PR21 nedostal na průměrnou hodnotu horší než 6,217 %

Průhledný respirátor PR21 patří mezi osobní ochranné pomůcky, jejichž součástí jsou výměnné filtry FPR21. Tyto filtry se testují zvlášť dle normy EN 143 a stejně jako samotná maska, musí i filtry splnit přísné nároky certifikačního procesu. Jedná se především o testování na průnik částic filtrem a test na dechový odpor. Náš filtr FPR21 je certifikován na účinnost P2. 

Při testu na průnik částic filtrem je důležité, aby průnik zkušebního aerosolu chloridu sodného a aerosolu parafinového oleje  pro třídu P2 nepřekročil hodnotu 6 %. V případě Průhledného respirátoru PR21 se míra průniku filtrem nedostala ani nad 1,38 %

Dýchací odpor po zkoušce zanášení prachem nesmí pro filtr třídy P2 přesáhnout 500 Pa. I v tomto testu si Průhledný respirátor PR21 vedl velice dobře, neboť nejvyšší zjištěná hodnota činila pouze 138 Pa.

Dechová pohoda a vysoká filtrační účinnost jsou způsobeny velkou filtrační plochou filtrů (téměř jeden metr čtvereční) . Vzduch tak přes ně prochází pomalu a záchyt částic je výrazně efektivnější. 

Závěr: 

Účinná ochrana průhledného respirátoru PR21 je výrazně vyšší než třída FFP2 (na kterou je certifikovaný). Filtry průhledného respirátoru FPR21 vykazují vyšší účinnost než je třída P2 (na kterou jsou certifikované) a jejich dechový odpor je hluboko pod maximální přípustnou hodnotou.