Header image

Začíná kompletace a distribuce

Prvních 240 kusů masek je pod naší střechou a začínáme kompletovat.

Zatímco nám výroba filtrů FPR21 běží již více než měsíc a za tu dobu se podařilo výrobní proces odladit a zefektivnit, kompletace Průhledných respirátorů právě začíná. Jedná se celkově o 10 různých kompletačních operací. Poté  je třeba Průhledný respirátor vložit do ochranného váčku a následně spolu s návodem k použití, blokátorem výdechového ventilu a daňovým dokladem uložit do krabice, nalepit adresu a odnést na poštu. Naše nové zaměstnankyně budou mít plné ruce práce.

V prvních dnech plánujeme zkompletovat a odeslat cca 50 kusů, avšak již v prvním týdnu dubna plánujeme tento počet ztrojnásobit.

První sériová šarže je v černé barvě. Následně přijde na řadu barva bílá a další odstíny plánujeme. Bohužel není možné výrobu různých barev realizovat příliš často, neboť při změně materiálu je třeba výrobní stroj rozebrat, vyčistit a vzniká nebezpečí vzniku dvojbarevných zmetků v nájezdu nové série.