Header image

Chronologie projektu

Pandemie COVID-19 v ČR březen 2020
První nápad na průhledný respirátor březen 2020
Prototyp 1. generace (filtrace přes kosmetické tampóny) duben 2020
Prototyp 2. generace  (HEPA filtry) duben 2020
Prototyp 3. generace (anti-fog řešení) květen 2020
Začátek předobjednávek květen 2020
První testování na VÚBP v Praze červen 2020
Nominace na German Design Awards 2021 červen 2020
Prototyp 4. generace – výdechový / nádechový ventil červenec 2020
Druhé testování na VÚBP v Praze červenec 2020
Vítězství na German Design Awards 2021 srpen 2020
Prototyp 5. generace - vylepšený upínací systém září 2020
Dokončení vývoje Průhledného respirátoru říjen 2020
Začátek certifikačního procesu na VÚBP v Praze říjen 2020
Zahájení výroby sériových forem listopad 2020
Kampaň na www.hithit.com říjen - listopad 2020
Zahájena výstavba nového provozu pro výrobu filtrů prosinec 2020
Zprovoznění nového provozu pro výrobu filtrů leden-únor 2021
Zahájení sériové výroby výměnných částí respirátorů (kryty, ventily, atd.) leden 2021
Nábor nových zaměstnanců únor 2021
Certifikace dokončena  únor 2021
Zahájení sériové výroby a kompletace březen 2021
Začátek distribuce zákazníkům duben 2021