Další směřování

Současná věda nabízí nové a inovativní možnosti čištění vzduchu, která mohou konkurovat či dokonce předstihnout klasický a prověřený způsob filtrace přes filtrační materiál.

V této souvislosti se mluví především o čištění vzduchu pomocí některých složek ultrafialového záření.

Naše firma proto navázala spolupráci se společností Nanočističky-Retap s.r.o. Miloše Heršálka, který již dodává UV čističky vzduchu na trh a jeho znalosti v oblasti nanočištění vzduchu jsou pro nás velice inspirativní.

Našim společným cílem je miniaturizovat současnou technologii UV čištění vzduchu, aby byla použitelná pro náš Průhledný respirátor. Díky tomu by se výrazně zlepšila dechová pohoda, životnost a především efektivita respirátoru.

Takovýto fotokatalytický filtr by dokázal rozložit veškeré organické nečistoty, toxické plyny nebo jemné prachové částice na CO2 a H2O a to bez průchodu vzduchu jakýmkoli pevným filtračním materiálem. Fotokatalytický filtr by dokázal čistit vzduch vdechovaný i vydechovaný s vysokou efektivitou. Jsou zde však i drobné nevýhody. Respirátor by musel mít vlastní zdroj energie a uživatel by ho nabíjel stejně jako třeba mobilní telefon.

Jsme teprve na začátku. Věříme však, že již brzy nabídneme světu zcela nový Průhledný respirátor s inovativní filtrací pomocí UV záření.